ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1550.00 PKR
1 سال
1750.00 PKR
1 سال
1750.00 PKR
1 سال
.net
1850.00 PKR
1 سال
2200.00 PKR
1 سال
2200.00 PKR
1 سال
.org
2100.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
.biz
1850.00 PKR
1 سال
2400.00 PKR
1 سال
2400.00 PKR
1 سال
.info
1450.00 PKR
1 سال
2050.00 PKR
1 سال
2050.00 PKR
1 سال
.co.uk
1350.00 PKR
1 سال
1500.00 PKR
1 سال
1500.00 PKR
1 سال
.pk
2249.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2799.00 PKR
2 سال
.com.pk
2249.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2799.00 PKR
2 سال
.edu.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.org.pk
2249.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2799.00 PKR
2 سال
.ca
2800.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
.tv
5000.00 PKR
1 سال
5999.00 PKR
1 سال
5999.00 PKR
1 سال
.co
4500.00 PKR
1 سال
5999.00 PKR
1 سال
5999.00 PKR
1 سال
.ae
5000.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
5000.00 PKR
1 سال
.guru
3500.00 PKR
1 سال
4400.00 PKR
1 سال
4400.00 PKR
1 سال
.net.pk
2249.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2799.00 PKR
2 سال
.biz.pk
2249.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2799.00 PKR
2 سال
.web.pk
2249.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2799.00 PKR
2 سال
.fam.pk
2249.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
2799.00 PKR
2 سال
.gov.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.gop.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.gos.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.gkp.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.gok.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.gog.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.gob.pk
2849.00 PKR
2 سال
2499.00 PKR
2 سال
3299.00 PKR
2 سال
.asia
2300.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
2300.00 PKR
1 سال
.eu
1250.00 PKR
1 سال
1600.00 PKR
1 سال
1600.00 PKR
1 سال
.com.au
8300.00 PKR
2 سال
8300.00 PKR
2 سال
10499.00 PKR
2 سال
.me
1500.00 PKR
1 سال
2100.00 PKR
1 سال
2500.00 PKR
1 سال
.mobi
1700.00 PKR
1 سال
2100.00 PKR
1 سال
2100.00 PKR
1 سال
.af
11100.00 PKR
1 سال
11900.00 PKR
1 سال
11900.00 PKR
1 سال
.al
8300.00 PKR
1 سال
N/A
8800.00 PKR
1 سال
.ao
32300.00 PKR
1 سال
36500.00 PKR
1 سال
36500.00 PKR
1 سال
.au
8700.00 PKR
1 سال
N/A
N/A
.us
1300.00 PKR
1 سال
1500.00 PKR
1 سال
1800.00 PKR
1 سال
.in
1700.00 PKR
1 سال
2700.00 PKR
1 سال
2700.00 PKR
1 سال
.jp
6400.00 PKR
1 سال
6400.00 PKR
1 سال
7400.00 PKR
1 سال
.ru
2200.00 PKR
1 سال
2500.00 PKR
1 سال
2500.00 PKR
1 سال
.de
2300.00 PKR
1 سال
2500.00 PKR
1 سال
2500.00 PKR
1 سال
.no
10400.00 PKR
1 سال
11500.00 PKR
1 سال
11500.00 PKR
1 سال
.se
8100.00 PKR
1 سال
8500.00 PKR
1 سال
8500.00 PKR
1 سال
.dk
6400.00 PKR
1 سال
6700.00 PKR
1 سال
6700.00 PKR
1 سال
.fr
2700.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
.pw
2800.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
2800.00 PKR
1 سال
.name
8700.00 PKR
1 سال
N/A
N/A
.it
2700.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
2900.00 PKR
1 سال
.nl
1999.00 PKR
1 سال
1999.00 PKR
1 سال
1999.00 PKR
1 سال
.com.my
8700.00 PKR
1 سال
8900.00 PKR
1 سال
8900.00 PKR
1 سال
.com.br
32300.00 PKR
1 سال
32300.00 PKR
1 سال
32300.00 PKR
1 سال
.co.za
7400.00 PKR
1 سال
7400.00 PKR
1 سال
7400.00 PKR
1 سال
.com.bd
11800.00 PKR
1 سال
11800.00 PKR
1 سال
11800.00 PKR
1 سال
.lk
5700.00 PKR
1 سال
5700.00 PKR
1 سال
5700.00 PKR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains